top of page

Location 

 

Llanwrtyd yw'r dref leiaf ym Mhrydain gyda'r afon lanaf yng Nghymru, yr Afon Irfon, yn ymdroelli drwy'r dref. Mae ymyl mynyddoedd De Cambria yn amgylchynu’r dref gyda Garn Dawd, copa olaf yr Elenydd i’w weld yn glir o’r strydoedd islaw. Mae sawl tref fach ddeniadol i’r ddau gyfeiriad, ac mae’r amgylchedd o amgylch Llanwrtyd yn arbennig o lân gan fod cen a mwsoglau yn tyfu’n rhwydd yn y coedlannau o amgylch y dref. Mae mynyddoedd y Cambria yn ardal o harddwch eithriadol sy’n enwog am eu heddwch a’u hunigedd. Yma bydd y teithiwr yn gweld y Barcud Coch wrth iddo hedfan dros y bryniau. Mae’r dref hefyd hanner ffordd ar hyd Rheilffordd epig â'r golygfeydd rhyfeddol Calon Cymru (https://www.heart-of-wales.co.uk) rhwng Abertawe a’r Amwythig. Rydym yn agos at ddau ddyffryn hardd ac anghysbell: Abergwesyn a Doethie. 1.5 milltir o'r dref mae eglwys hynafol Dewi Sant o'r 11eg ganrif - ei deitl llawn yw Llan Dewi Wrth y Rhyd.

 

 

bottom of page