top of page

About Us

 

Mae gan Lanwrtyd gyfoeth o hanes o drefnu digwyddiadau cerdded a chroesawu cerddwyr. Mae amgylchedd hardd mynyddig y Cambria yn cynnig lle dramatig a heddychlon i gerdded a phrofi byd natur, ac yn 2018 enillodd y dref statws (gan y National Walkers are Welcome) ‘Croeso i Gerddwyr yn Llanwrtyd/Llanwrtyd Walkers are Welcome’.

Mae gan y Neuadd Arms a’r Ganolfan Dreftadaeth a Chelfyddydau daflenni i’ch helpu i grwydro'r llwybrau. Mae’r rhain yn cynnwys teithiau cerdded byr megis ar hyd yr Afon Irfon a’r ffordd i Eglwys hynafol Dewi Sant, neu ymhellach yn crwydro dyffryn Abergwesyn neu Ddyffryn Doethie.  Gydag ychydig ddyddiau o rybudd gall y Neuadd Arms drefnu teithiau cerdded tywys hirach i grwpiau.

Mae ein tri Grŵp Cerdded yn cynnal teithiau cerdded wythnosol rheolaidd. Rydym yn aml yn defnyddio Llwybr Rheilffordd hirbell Calon Cymru weithiau gan fynd ar drên i’r dechrau neu’r diwedd. Mae'r grwpiau'n darparu ar gyfer pellteroedd hir a byr, ac ar gyfer pob gallu. Mae croeso i ymwelwyr ymuno â'r rhain. Gweler ein tudalen Facebook am ddiweddariadau rheolaidd ar deithiau cerdded a newyddion eraill (Cliciwch ar y ddolen botwm Facebook ar frig y dudalen neu'r troedyn)

bottom of page