top of page

Events 

Dechreuodd nifer o’n digwyddiadau awyr agored a restrir isod yn ôl yn yr 1980au pan sylweddolodd masnachwyr y dref fod yn rhaid gwneud rhywbeth i hybu economi’r dref yn dilyn y dirywiad ym mhoblogrwydd Canolfan Merlota Llanwrtyd a oedd wedi ffynnu ers yr 1950au.

Ffurfiwyd Cymdeithas Ymwelwyr i drefnu cyfres o ddigwyddiadau newydd a gwreiddiol, un flwyddyn ar y tro, i ddenu twristiaid yn ôl i Lanwrtyd.  Y gyntaf oedd y Ras Dyn yn erbyn Ceffyl a drefnwyd yn 1980 i ddatrys dadl rhwng landlord y Neuadd Arms a’r heliwr lleol ynghylch a fyddai dyn neu geffyl yn gynt dros ras pellter hir. Wedyn cafwyd cyfres o drefnau newydd drwy gydol yr 1980au. Mae llawer o’r rhain wedi dod yn ddigwyddiadau parhaol yng nghalendr blwyddyn y Digwyddiadau Gwyrdd, sef Pencampwriaeth Snorcelu Cors y Byd, Crwydro Cwrw Go Iawn, Taith Goffa’r Arglwydd Crawshaw, Teithiau Cerdded Pedwar Diwrnod Rhyngwladol Cymru, Taith y Porthmyn, Gŵyl Gwrw Canolbarth Cymru a Marathon y Dyn yn erbyn Ceffyl, Rasio Cerbydau Beicio Mynydd a phencampwriaethau byd Sgimio Cerrig. Ychwanegiad newydd fydd y ras redeg ultra pellter hir o'r enw The Devil's Staircase. Hefyd, cynhelir Gemau Amgen y Byd yn Llanwrtyd ac mae'n cynnwys llawer o gemau gwallgof fel cario gwraig, beicio mynydd snorcelu cors a rwlét wyau.

 

Am ragor o wybodaeth ewch i www-green-events.co.uk

 

Ffotograffau gan Peter Barnett a Martin Pigott

bottom of page